KORUPCIJOS PREVENCIJA

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti atsakingam už korupcijos prevenciją asmeniui – viešųjų pirkimų ir biuro koordinatorei Vaidai Urbonavičienei.

Pasitikėjimo tel. 8 46 40 03 02. El. paštas – vaida@jurossvente.lt, specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje www.stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333.

Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Pranešimo forma.

1. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PRIEMONIŲ PLANAI

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų planas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų plano priedas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

2021-2022-Korupcijos-prevencijos-tvarka-ir-priemoniu-planas (1)

2. ETIKOS KODEKSAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ETIKOS (ELGESIO) KODEKSAS.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ ETIKOS KODEKSAS

3. GAUTŲ DOVANŲ REGISTRAS

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas. APRAŠĄ RASITE ČIA. 

2021 m. dovanų negauta.
2020 m. dovanų negauta.

4. KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMAS

Korupcijos rizikos analizę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau vadinama – STT).
2021 m. STT nėra atlikusi įstaigoje korupcijos rizikos analizės.

5. PAREIGYBĖS, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ
Pareigybių, į kurias priimant STT teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį (atsisiųsti PDF).

6. PRANEŠĖJŲ APSAUGA
Informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimti su tyrimo atlikimu susiję sprendimai.
Užpildykite prikabintą nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą praneškite laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
 • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, gali šiais būdais:

 • tiesiogiai kompetentingam subjektui;
 • elektroninio pašto adresu- vaida@jurossvente.lt
 • Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.3 Pranesimo apie pazeidima forma

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • Pavojaus aplinkai;
 • Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • Neteisėtos veiklos finansavimo;
 • Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • Neteisėtu būdu įgyto turto;
 • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • Kitų pažeidimų.
  https://www.klaipeda.lt/lt/-1/praneseju-apsauga.-vidinis-kanalas/10200
  1 atmintine_vt

  7. VIEŠIEJI IR PRIVATŪS INTERESAI

https://www.klaipeda.lt/lt/korupcijos-prevencija/privatus-interesai/9946 ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Privačių interesų registras PINREG https://pinreg.vtek.lt/app/

 8. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS

Kiekvienas darbuotojas gali savarankiškai įgyti ar plėsti žinias, stiprinti antikorupcinį sąmoningumą. E. mokymo platforma pasiekiama adresu https://emokymai.stt.lt/

Skaidrumo akademija – https://skaidrumoakademija.lt/gerosios-praktikos/kaip-didinti-darbuotoju-antikorupcini-samoninguma/

 ATASKAITOS
Išvados-dėl-korupcijos-pasireiškimo-tikimybės-2020

9. DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMAS

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės

2023 metų anonimės apklausos būdu apklausti visi VšĮ Klaipėdos šventės” darbuotojai ir nustatyta, jog korupcijos netoleravimo lygis yra aukštas, o korupcinio pobūdžio veiklų pasireiškimo galimybė yra minimali.

 10. VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ INFORMACIJA APIE PER PRAĖJUSIUS METUS ĮVYKDYTUS (VYKDOMUS) PROJEKTUS

VYKDOMI PROJEKTAI

ĮVYKDYTI PROJEKTAI
2020 m.
Projekto pavadinimas
Europos jaunimo sostinės 2021 m. rėmimo programos projekto „Klaipėdos Europos jaunimo sostinės 2021 koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimas“ 3 m. įgyvendinimas ir dalinis finansavimas 2020, 2021, 2022 m.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano Jaunimo politikos plėtros programos Nr. 9 priemonės „Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas“ priemonės „Europos jaunimo sostinės 2021 programos įgyvendinimas“ apskaitos kodas 09.01.01.04
Finansavimo sutartis – 2020-02-20 Nr. J9-762
Skirtos lėšos – 419 800,00 Eur
Patirtos išlaidos – 241 534,63 Eur
Grąžintos lėšos – 178 265,37 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą

2021 m.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano Jaunimo politikos plėtros programos Nr. 9 priemonės „Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas“ priemonės „Europos jaunimo sostinės 2021 programos įgyvendinimas“ apskaitos kodas 09.01.01.04
Finansavimo sutartis – 2021-02-12 Nr. J9-555 Papildomas susitarimas prie 2020 m. vasario 20 d. sutarties Nr. J9-762 „Klaipėdos – Europos jaunimo sostinės 2021 koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimas“
Skirtos lėšos – 438 906,00 Eur
Patirtos išlaidos – 410 260,56 Eur
Grąžintos lėšos – 28 645,44 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą

2022 m.
Finansavimo sutartis – 2022-03-08 Nr. J9-1048 Papildomas susitarimas prie 2020 m. vasario 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuojamų Europos jaunimo sostinei 2021 skirtų programų projektų sutarties Nr. J9-762
Skirtos lėšos – 132 580,00 Eur
Patirtos išlaidos – 132 244,94 Eur
Grąžintos lėšos – 335,06 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą 

2019 m.
Projekto pavadinimas
Programos projekto „Didžiųjų burlaivių regata „Tall Ships Races 2021“ trijų metų įgyvendinimas ir dalinis finansavimas 2019, 2020 ir 2021 m.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonės: Pasirengimas „The Tall Ships Races“ programai“, kodas 08.01.01.02.
Skirtos lėšos – 30 900,00 Eur
Patirtos išlaidos – 30 900,00 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą 

2020 m.
Finansavimo šaltinis –
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonė „Kultūros ir meno sričių  ir programų projektų dalinis finansavimas“, kodas 08.01.01.01.
Finansavimo sutartis – 2020-03-05 Nr. J9-837 Papildomas susitarimas prie 2019 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos programos projekto sutarties Nr. J9-2516
Skirtos lėšos – 29 549,00 Eur
Patirtos išlaidos – 17 274,20,00 Eur
Grąžintos lėšos – 12 274,80 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą 

2021 m.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonė „Kultūros didžiųjų renginių organizavimas“, kodas 08.01.01.02
Finansavimo sutartis – 2021-07-02 Nr. J9-1775 Papildomas susitarimas prie 2019 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos programos projekto sutarties Nr. J9-2516
Skirtos lėšos – 284 900,00 Eur
Patirtos išlaidos – 194 464,27 Eur
Grąžintos lėšos – 90 435,73 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą

2022 m.
Projekto pavadinimas – „Klaipėdos šviesų festivalis 2022-2023 m.“
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonės „Kultūros didžiųjų renginių organizavimas“, kodas 08.01.01.02
Finansavimo sutartis – 2022-03-10 Nr. J9-1079 Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis iš dalies finansuojamos programos projekto sutartis
Skirtos lėšos – 160 000,00 Eur
Patirtos išlaidos – 160 000,00 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą 

2022 m.
Projekto pavadinimas – „Europiada Klaipėdoje“.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonės 08.01.01.02.07.„Kultūros didžiųjų renginių organizavimas“ papriemonė „Europos folkloro festivalis „Europiada“ (08.020123)
Finansavimo sutartis – 2022-04-25 Nr. J9-1448 Papildomas susitarimas prie 2019 m. rugsėjo 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos programos projekto sutarties Nr. J9-2506
Skirtos lėšos – 502 000,00 Eur
Patirtos išlaidos – 502 000,00 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą 

2021 m.
Projekto pavadinimas – „Jūros šventė“.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonė „Kultūros didžiųjų renginių organizavimas“, kodas 08.01.01.02.
Finansavimo sutartis – 2021-05-19 Nr. J9-1339 Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis iš dalies finansuojamos programos „Jūrinių tradicijų puoselėjimas ir sklaida“ projekto „Jūros šventė“ sutarties Nr. J9-1339 trejų metų įgyvendinimas ir dalinis finansavimas 2021, 2022 ir 2023 m.
Skirtos lėšos – 250 000,00 Eur
Patirtos išlaidos – 250 000,00 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą  

2022 m.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonė „Kultūros ir meno sričių ir programų projektų dalinis finansavimas“, kodas 08.01.01.01.
Finansavimo sutartis – 2022-06-15 Nr. J9-1886 Papildomas susitarimas prie 2021 m. gegužės 19 d. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos programos projekto sutarties Nr. J9-1339
Skirtos lėšos – 250 000,00 Eur
Patirtos išlaidos – 250 000,00 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą 

 2022 m.
Projekto pavadinimas – „Kalėdinių-naujametinių renginių ciklas Klaipėdoje“.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonės „Miestui aktualių renginių organizavimas“, kodas 08.01.01.04.
Finansavimo sutartis – 2022-12-08 Nr. J9-3899 Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos kultūros  ir meno programos „Kalėdinių-naujametinių renginių ciklas Klaipėdoje“ trejų metų įgyvendinimas ir dalinis finansavimas 2022, 2023 ir 2024 m.
Skirtos lėšos – 89 900,00 Eur
Patirtos išlaidos – 89 900,00 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą (informacija ruošiama)

2022 m.
Projekto pavadinimas – „Tarptautinių jūrinių regatų organizavimas Klaipėdoje“.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonės „Kultūros didžiųjų renginių organizavimas“, kodas 08.01.01.02.
Finansavimo sutartis – 2022-12-01 Nr. J9-3817 Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos kultūros  ir meno programos „Tarptautinių jūrinių regatų organizavimas Klaipėdoje“ 3 m. įgyvendinimas ir dalinis finansavimas 2022, 2023 ir 2024 m.
Skirtos lėšos – 30 000,00 Eur
Patirtos išlaidos – 30 000,00 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą 

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2014-2018 metų korupcijos prevencijos programa

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių planas

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2016 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2017 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2018 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2019 metų veiklos ataskaita

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas 2021

11. KOMANDIRUOTĖS:

Informacija apie komandiruotes 2019 m. I ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2019 m. III ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2019 m. IV ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2018 m. II ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2018 m. III ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2018 m. IV ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2017 m. I ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2017 m. III ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2017 m. IV ketvirtis