Korupcijos prevencija

Atsakinga už korupcijos prevenciją – viešųjų pirkimų ir biuro koordinatorė Vaida Urbonavičienė. Pasitikėjimo tel. 8 46 40 03 02. El. paštas – vaida@jurossvente.lt

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ  NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ETIKOS (ELGESIO) KODEKSAS.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ ETIKOS KODEKSAS

2021-2022 M. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS ŠVENTĖS KORUPCIJOS PREENCIJOS TVARKA IR PRIEMONIŲ PLANAS

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS. APRAŠĄ RASITE ČIA. 

VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
INFORMACIJA APIE PER PRAĖJUSIUS METUS ĮVYKDYTUS (VYKDOMUS) PROJEKTUS

 VYKDOMI PROJEKTAI
1.Projekto pavadinimas
Europos jaunimo sostinės 2021 m. rėmimo programos projekto „Klaipėdos Europos jaunimo sostinės 2021 koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimas“ 3 m. įgyvendinimas ir dalinis finansavimas 2020, 2021, 2022 m.
2020 m.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano Jaunimo politikos plėtros programos Nr. 9 priemonės „Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas“ priemonės „Europos jaunimo sostinės 2021 programos įgyvendinimas“ apskaitos kodas 09.01.01.04
Finansavimo sutartis – 2020-02-20 Nr. J9-762
Skirtos lėšos – 419 800,00 Eur
Patirtos išlaidos – 241 534,63 Eur
Grąžintos lėšos – 178 265,37 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą

2021 m.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano Jaunimo politikos plėtros programos Nr. 9 priemonės „Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas“ priemonės „Europos jaunimo sostinės 2021 programos įgyvendinimas“ apskaitos kodas 09.01.01.04
Finansavimo sutartis – 2021-02-12 Nr. J9-555 Papildomas susitarimas prie 2020 m. vasario 20 d. sutarties Nr. J9-762 „Klaipėdos – Europos jaunimo sostinės 2021 koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimas“
Skirtos lėšos – 438 906,00 Eur
Patirtos išlaidos – 410 260,56 Eur
Grąžintos lėšos – 28 645,44 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą (informacija ruošiama)

Projekto pavadinimas
Jūrinių tradicijų puoselėjimas ir sklaida“ programos projekto „Jūros šventė“ trejų metų įgyvendinimas ir dalinis finansavimas 2021, 2022 ir 2023 m.
2021 m.
Finansavimo šaltinis – Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonės „Kultūros didžiųjų renginių organizavimas“, kodas 08.01.01.02.
Skirtos lėšos – 250 000,00 Eur
Patirtos išlaidos – 250 000,00 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą

 ĮVYKDYTI PROJEKTAI
1.Projekto pavadinimas
Programos projekto „Didžiųjų burlaivių regata „Tall Ships Races 2021“ trijų metų įgyvendinimas ir dalinis finansavimas 2019, 2020 ir 2021 m.
2019 m.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonės: Pasirengimas „The Tall Ships Races“ programai“, kodas 08.01.01.02.
Skirtos lėšos – 30 900,00 Eur
Patirtos išlaidos – 30 900,00 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą 

2020 m.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonė „Kultūros ir meno sričių  ir programų projektų dalinis finansavimas“, kodas 08.01.01.01.
Finansavimo sutartis – 2020-03-05 Nr. J9-837 Papildomas susitarimas prie 2019 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos programos projekto sutarties Nr. J9-2516
Skirtos lėšos – 29 549,00 Eur
Patirtos išlaidos – 17 274,20,00 Eur
Grąžintos lėšos – 12 274,80 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą 

2021 m.
Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos plano Kultūros plėtros programos Nr. 8 priemonė „Kultūros didžiųjų renginių organizavimas“, kodas 08.01.01.02
Finansavimo sutartis – 2021-07-02 Nr. J9-1775 Papildomas susitarimas prie 2019 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos programos projekto sutarties Nr. J9-2516
Skirtos lėšos – 284 900,00 Eur
Patirtos išlaidos – 194 464,27 Eur
Grąžintos lėšos – 90 435,73 Eur
Ataskaita apie projekto įgyvendinimą

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

—-

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės

—-

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

—-

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

—-

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2014-2018 metų korupcijos prevencijos programa

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių planas

—-

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2016 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2017 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2018 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2019 metų veiklos ataskaita

—-

Informacija apie komandiruotes 2019 m. I ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2019 m. III ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2019 m. IV ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2018 m. II ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2018 m. III ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2018 m. IV ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2017 m. I ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2017 m. III ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2017 m. IV ketvirtis

Pareigybių, į kurias priimant STT teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį (atsisiųsti PDF). 

 

Atsakingas už korupcijos prevenciją – viešųjų pirkimų ir biuro koordinatorė Vaida Urbonavičienė.
Pasitikėjimo tel. 8 46 40 03 02.
El. paštas – vaida@jurossvente.lt