APIE MUS

Įstaiga, įkurta 2000 m. (kaip VšĮ „Jūros šventė“), yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
Įstaigos steigėja ir savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Mūsų tikslai

VYKDYDAMA SAVO VEIKLĄ, ĮSTAIGA SIEKIA ŠIŲ TIKSLŲ:

Turizmo plėtra

Sudaryti sąlygas jūrinės kultūros turizmo plėtrai

Miesto įvaizdis

Gerinti jūrinio miesto įvaizdį rinkodaros priemonėmis

Partnerystė

Plėtoti kultūrinę partnerystę Baltijos jūros regione

Mūsų misija

Įstaigos misija – organizuoti svarbiausius ir ambicingiausius Klaipėdos miesto festivalius ir renginius, ypatingą dėmesį skiriant jūrinės kultūros tradicijų puoselėjimui ir kokybiško laisvalaikio bei turizmo skatinimui.

 

Lietuvos festivalių aljanso narys nuo 2014 metų