Apie mus

Visa informacija apie VŠĮ „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
Įstaiga, įkurta 2000 m. (kaip VšĮ „Jūros šventė“), yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
Įstaigos steigėja ir savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Mūsų tikslai
Vykdydama savo veiklą, įstaiga siekia šių tikslų:
Turizmo plėtra

Sudaryti sąlygas jūrinės kultūros turizmo plėtrai

Miesto įvaizdis

Gerinti jūrinio miesto įvaizdį rinkodaros priemonėmis

Partnerystė

Plėtoti kultūrinę partnerystę Baltijos jūros regione

Įstaigos misija – organizuoti svarbiausius ir ambicingiausius Klaipėdos miesto festivalius ir renginius, ypatingą dėmesį skiriant jūrinės kultūros tradicijų puoselėjimui ir kokybiško laisvalaikio bei turizmo skatinimui.

 

Lietuvos festivalių aljanso narys nuo 2014 metų
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ VALDYBA
Valdyba sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-28 įsakymu Nr. AD1-202 „Dėl viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ valdybos sudarymo.
Paskirti 5 nariai kaip tai numatyta įstaigos įstatuose.
Nariai:
Eglė Deltuvaitė, Kultūros skyriaus vedėja 
Asta Dirgėlienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
Deividas Petrolevičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos vyriausiasis patarėjas
Karolis Vintilas, Strateginio planavimo skyriaus vyresnysis patarėjas
Romandas Žiubrys, viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktorius
TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
M1 klasės pilkos spalvos lengvasis automobilis Škoda Octavia, valst. Nr. KHL201
N1 klasės baltos spalvos lengvasis kovininis automobilis VW Crafter, valst. Nr. JPJ541

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Siekdama užtikrinti skaidrią veiklą, viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ papildo Klaipėdos įmonių bei įstaigų gretas, tariančių „Korupcijai NE“. Jei turite faktų ir pastebėjimų, kad įmonės darbuotojų veiksmuose galima įžvelgti korupcijos požymių arba už Jums suteiktą paslaugą buvo reikalaujama atlygio ar pan., prašome susisiekti su mumis telefonu arba atsiųsti anoniminį pranešimą.  

Atsakinga už korupcijos prevenciją – Vaida Urbonavičienė, tel. (8 46) 400 302.

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

—-

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2014-2018 metų korupcijos prevencijos programa

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių planas

—-

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2016 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2017 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2018 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ korupcijos programos įgyvendinimo 2014-2018 metų priemonių plano 2019 metų veiklos ataskaita

—-

Informacija apie komandiruotes 2019 m. I ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2019 m. III ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2019 m. IV ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2018 m. II ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2018 m. III ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2018 m. IV ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2017 m. I ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2017 m. III ketvirtis

Informacija apie komandiruotes 2017 m. IV ketvirtis

Susipažinti su iš anksto skelbiama Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ vadovo darbotvarke galite čia.

Privatumo nustatymai
Jūsų lankymosi mūsų svetainėje metu, svetainė gali kaupti naršymo duomenis, dažniausiai slapukų forma. Čia galite keisti privatumo nustatymus.
Turėkite omeny, jog bet kokie pakeitimai gali turėti didelės įtakos svetainės atvaizdavimui ir taip patirsite nepilnavertį naršymą.