JŪROS ŠVENTĖ 2024
LIEPOS 26-28 D.

JŪROS ŠVENTĖ MINĖS 90-MEČIO JUBILIEJŲ!

Jūros šventė – vienas svarbiausių ne tik Klaipėdos miesto, bet ir Lietuvos renginių, įprasminęs jūros galybę ir svarbą, iškėlęs jūrinės valstybės vertę, skatinantis gręžtis į banguojančią begalybę atveriant savo mintis, o gyvenimą dedikuojant jūrai. Jūros šventė – prasmingas Klaipėdos kultūrinio gyvenimo elementas, savo programoje pristatantis ne tik Klaipėdos meno atstovų, kolektyvų iniciatyvas, visoje Lietuvoje kuriančių menininkų idėjas, bet ir užsienio profesionalus, reikšmingai papildančius jūrinei kultūrai dedikuoto renginio turinį.

2024-ųjų liepos 26-28 d. Jūros šventė minės garbingą – 90-čio jubiliejų. Klaipėdos kraštui tapus Didžiosios Lietuvos dalimi ir susigrąžinus uostą, jūra ypatingą reikšmę įgavo ne tik ekonominiame ir politiniame lygmenyje. 1934-aisiais gimsta galingas jūrinės kultūros sklaidos įrankis – Jūros šventė. Jūrinei kultūrai nuo pirmosios savo gimimo dienos dedikuotas renginys, kasmet garbingai saugo devynis dešimtmečius skaičiuojančias tradicijas ir programos elementus, atliepiančius šventės misiją – prie jūros pakviesti visą Lietuvą.

Istoriniai šaltiniai liudija, kad 1934-iais įvykusi pirmoji Jūros šventė, į Klaipėdą sukvietė daugiau nei 60 tūkst. (antra tiek, kiek gyveno visame mieste) žmonių iš visos Lietuvos. Šventės organizatoriai tikėjosi taip skatinti tautiečius pažinti uostamiestį ir priimti jį kaip neatskiriamą šalies dalį. Didžioji dalis atvykusių jūros niekada nebuvo matę, todėl noriai važiavo specialiai kursuojančiais traukiniais iš visos Lietuvos. Išskirtinę sveikinimo kalbą pirmosios Jūros šventės svečiams tarė ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona: „Tas tvarkingai suburtas minias atvedė čionai vieningas tikslas pareikšti visiems, kad lietuviai atjaučia ir supranta jūros svarbą savo tėvynės laisvei, kad jie savo jūros teises saugos ir gins kiek tik galės. Pirma tokia didinga šventė laisvoje Lietuvoje, ji paliks mums atmintyje, paliks ir mūsų tautos istorijoje. Nuo Baltijos jūros ligi Juodųjų marių ėjo senovės Lietuvos imperija. Kad ji tokia buvo, mes didžiuojamės“.

2024 m. liepos 26-28 d. prie jūros visa, Lietuva!

IKI JŪROS ŠVENTĖS LIKO

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)