Taisyklės ir nuostatos

Naudojimosi svetaine taisyklės

 

Naudojimosi svetaine taisyklės

 

1. Taisyklių terminai ir nuostatos

 1. Pardavėjas – VšĮ „Klaipėdos šventės“
 2. Parduotuvė – internetinė svetainė jurossvente.lt
 3. Paslaugos – reprezentacinių suvenyrų pardavimas.
 4. Produktai – konkretūs suvenyrai siūlomi jurossvente.lt
 5. Pirkėjas – asmuo, kuris naudojasi internetinės svetainės jurossvente.lt teikiamomis Paslaugomis ir Produktais.
2. Bendrosios nuostatos
 1. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.
 2. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Pirkėjas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai.
 3. Parduotuvės teikiamais Produktais bei Paslaugomis gali naudotis ne jaunesni nei 16 m. amžiaus sulaukę asmenys.
 4. Sutikdamas su šios Parduotuvės teikiamų paslaugų bei produktų naudojimo taisyklėmis, asmuo automatiškai patvirtina, jog yra tinkamo amžiaus ir turi teisę disponuoti šiame puslapyje jo paties pateiktais asmens bei bankiniais duomenimis.
3. Paslaugų teikimo taisyklės
 1. Suformavus prekių užsakymą, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms Paslaugoms ir Produktams pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant Produktus, suteikiant Paslaugas, išrašant sąskaitą bei ją apmokant.
 2. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Pirkėjas.
 3. Pirkėjui pateikus užsakymą, Pirkėjas gauna elektroninį laišką-patvirtinimą apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Pirkėjo apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 2 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
 4. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
4. Privatumo politika
 1. Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai:
  1. Jurossvente.lt internetiniame tinklapyje mes naudojame slapukus (angl., cookies), siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti Jūsų lankomo Jūros šventės tinklapio veikimą. Slapukais siekiame: atpažinti sugrįžtančius tinklapio lankytojus, analizuoti Jūsų įpročius, kad tinklapio veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius;
  2. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė (pavyzdžiui, Internet Explorer, Edge, Firefox,  Chrome, Opera arba Safari) patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia tinklapiui išsaugoti tokius duomenis, kaip įrenginio IP adresas, naršyklės tipas, demografinius duomenis (amžiaus grupė, lytis), duomenis apie tai, kaip Jūs naudojatės tinklapiu (kokius puslapius vartote, kokiu turiniu domitės);
  3. Slapukai mūsų tinklapiui suteikia „atmintį“ – kiekvieno apsilankymo metu Jūs esate atpažįstamas kaip nuolatinis, pastovus tinklapio lankytojas;Kaip slapukai naudojami jurossvente.lt svetainėje?Apsilankius mūsų tinklapyje, gali būti sukurti tokio tipo slapukai:PHPSESSED, linkedin_oauth_7c46fi5ef8eh_crc – galioja TIK naršyklės sesijos metu.Žymėjimo ir elgsenos slapukai – slapukai, kurie mums pasako, ar Jūs lankėtės jurossvente.lt puslapyje anksčiau, ar turite išsaugoję ankstesnių apsilankymų slapukus. Šie slapukai leidžia nustatyti unikalių jurossvente.lt tinklapio lankytojų skaičių ir jų apsilankymo dažnumą. Šie slapukai mums padeda rinkti ir sisteminti statistinę informaciją.
   _autuvc; _atuvs; _gat;  – galioja momentiškai;
   _utma; _ga; _gfp_64b; _atuvc – galioja dvejus metus;
   _utmz – galioja 6 mėnesius;
   _gid  – galioja vieną dieną.

   Kiti trečiųjų asmenų slapukai – kai kuriuose mūsų tinklapio puslapiuose kiti subjektai taip pat gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Dėl slapukų veikimo specifikos, mūsų tinklapis neturi prieigos prie šių slapukų, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomų slapukų. Pavyzdžiui, kai pasidalinate mūsų tinklapyje rastu straipsniu naudodamiesi jurossvente.lt tinklalapyje esančiu socialinės žiniasklaidos dalijimosi funkcijos mygtuku (pvz., Facebook), tai bus užregistruota tą mygtuką sukūrusiame socialiniame tinkle.

  4. Kaip išjungti slapukus ir nebesutikti su jų rinkimu?Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Jūs galite slapukus bet kuriuo Jums patogiu metu išjungti ir tokiu būdu nebesutikti, kad mūsų tinklapis juos rinktų, tačiau taip padarius bus sumažintas tinklapio funkcionalumas, todėl jis gali neveikti taip, kaip dera ir kaip veikė iki tokio atsisakymo.Visos šiuolaikinės interneto naršyklės leidžia keisti slapukų nustatymus. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės „parinkčių“ arba „pasirinkimų“ (angl., Settings, Internet Options ir pan.) meniu:Slapukų nustatymai Internet Explorer
   Slapukų nustatymai Firefox
   Slapukų nustatymai Chrome
   Slapukų nustatymai Safari web ir iOS.

   Kad suprastumėte šiuos nustatymus, Jums gali padėti pateiktos nuorodos, arba galite pasinaudoti savo naršyklės „Pagalbos“ (angl., Help) pasirinkimu, kad gautumėte daugiau informacijos.

  5. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.
 2. Pardavėjas asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos veiklos vykdymui (klientų užsakymų priėmimui ir vykdymui ir pan.). Už Parduotuvėje Pirkėjo pateiktą asmeninės informacijos tikslumą atsako pats duomenis pateikęs Pirkėjas.
 3. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko tokiais tikslais:
  1. elektroninės prekybos tikslu – tai yra siekiant identifikuoti Pirkėją, vykdyti prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje veiklą, apdoroti Pirkėjo užsakymus, išrašyti Pirkėjui finansinius dokumentus, pristatyti prekes, atlikti pinigų grąžinimą ar prekių keitimą, spręsti su Pirkėjo atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus Pardavėjo įsipareigojimus;
  2. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu.
 4. Pirkėjui pateikus užsakymą įsigyti prekę ar (ir) užsiregistravus Parduotuvėje, laikoma, kad jis:
  1. sutiko pateikti savo asmens duomenis;
  2. sutiko su Naudojimosi svetaine taisyklėmis ir jose nurodyta asmens duomenų apsaugos politika;
  3. neprieštarauja, kad Pardavėjas Pirkėjo asmeninius duomenis tvarkytų Asmens duomenų apsaugos skyriuje nurodytais tikslais.
 5. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą (kai Pirkėjas nurodo adresą prekių pristatymo formoje). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys sunaikinami įstaigos įgalioto darbuotojo.
 6. Pardavėjas gauna bei tvarko informaciją susijusią su bet kokia Pirkėjo siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Susirašinėjimo atveju, svetainė automatiškai sukuria metaduomenis, susijusius su Jūsų komunikacija, pateikiama svetainėje esančių formų pagalba. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą, užtikrinti vienodos ir geros kokybės konsultavimo praktiką, konfliktinių situacijų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimą. Komunikacijos duomenys saugomi iki užsakymo visiško įvykdymo po to duomenys sunaikinami įstaigos įgalioto darbuotojo.
 7. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 8. Pardavėjas asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pirkėjas registracijos ir (ar) pirkimo metu privalo nurodyti teisingus asmens duomenis. Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
 9. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.
 10. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. Pirkėjas yra informuojamas, kad jis turi šias teises:
  1. Bet kada keisti ir (ar) atnaujinti pirkimo rekvizitų formoje pateiktą informaciją, taip pat panaikinti savo duomenis iki užsakymo visiško įvykdymo. Tuomet Pirkėjo rekvizitų duomenys ištrinami;
  2. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;
  3. kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises;
  4. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu ir (ar), elektroniniu paštu, kurį nurodė pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę.
 11. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Tačiau kai asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant identifikuoti Pirkėją, užsakymo vykdymo (internetinės prekybos) tikslais, nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Taisyklėse nurodytais tikslais, Pardavėjas negalės vykdyti įsipareigojimų.
 12. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu, el. paštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.
 13. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
 14. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, su prekių pirkimu susijusiems finansines operacijas interneto svetainėje teikiantiems mokėjimo paslaugų teikėjams (finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti) taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.
 15. Pardavėjas gali naudoti Pirkėjo asmens duomenis šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarko remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti Pardavėjo, Pirkėjo ir kitų teises.
 16. Su tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti pateikiami raštu (el. paštu) Pardavėjui:VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
  Turgaus g. 22–8, LT-91249, Klaipėda
  suvenyrai@jurossvente.lt
 17. Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti formuluojami taip, kad Pardavėjas galėtų identifikuoti Pirkėją kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti Pirkėjui atsakymą. Pardavėjas Pirkėjo pateiktus paklausimus, pretenzijas ir prašymus stengsis išnagrinėti kaip įmanoma greičiau.
 18. Pardavėjas  neatsako už išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl svetainės www.jurossvente.lt naudojimo.
5. Apmokėjimo tvarka
 1. Pirkėjas už prekes atsiskaito naudojant „Paysera“ bankinę sistemą.

Ši sistema – tai saugus būdas greitai ir patogiai atsiskaityti už prekes. Ja naudojantis Jums nereikės patiems formuoti pavedimo – tai už Jus padarys integruota sistema. Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į „Paysera“ sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą . Jums tereikės pasirinkti banką, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojatės, paspaudžiant ant banko logotipo ir būsite nukreipti į savo banko internetinį tinklapį, kuriame suvedę savo prisijungimo duomenis, matysite Jums jau suformuotą sąskaitą, kurią reikės patvirtinti ir apmokėti. Apie Jūsų atliktą apmokėjimą mes sužinosime netrukus po atsiskaitymo įvykdymo.

6. Produktų siuntimas ir Paslaugų tiekimas
  1. Pirkėjas, Parduotuvėje užsakydamas Paslaugas ir Produktus, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
  2. Pirkėjas įsipareigoja pasiimti užsakytas prekes iš artimiausio pašto skyriaus. Jeigu Pirkėjas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.
  3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  4. Parduotuvėje įsigytų Paslaugų ir Produktų pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.
  5. Prekių pristatymo terminai:
   Lietuva (įskaitant Neringą) – iki 3 darbo dienų;
   Europa – iki dviejų savaičių;
   Amerika – iki 3 savaičių.
  6. Prekių siuntimo kainos registruotu paštu:

Siuntimo kaina Lietuvoje su  PVM:

Siunta nuo 1 g iki 500 g, kaina – 1,89 Eur

Siunta nuo 501 g iki 1000 g., kaina – 2,14 Eur

Siuntimo kaina į Europos Sąjungos šalis su PVM:

Siunta nuo 1 g iki 500 g, kaina – 6,18 Eur

Siunta nuo 501 g iki 1000 g, kaina – 8,98 Eur

Siuntimo kaina į kitas šalis su PVM:

Siunta nuo 1 g iki 500 g – kaina 7,48 Eur

Siunta nuo 501 g iki 1000 g Kaina 12,10 Eur

DĖMĖSIO! Norėdami įsigyti daugiau nei 5 vnt. prekių – susisiekite su mumis tiesiogiai.  Tel.: 8 46 400 303, suvenyrai@jurossvente.lt

7. Garantijos ir prekių kainų nustatymas
 1. Parduotuvė nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.
 2. Pirkėjas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 3. Pardavėjas parduoda Produktus ir Paslaugas, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu arba kitais jos nurodytais kanalais, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo kaltės.
 4. Parduotuvėje įsigytų Produktų grąžinimas vykdomas pagal šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus ir nustatytą prekių gražinimo tvarką.
8. Pardavėjo įsipareigojimai:
 1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Produktus tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
 2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą Produktų kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų Produktų kiekis nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
 3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
 4. Pardavėjas įsipareigoja priimti brokuotus Produktus ir pakeisti juos kokybiškais, kuomet Pirkėjas apie gautus brokuotus Produktus praneša ne vėliau nei 2 d. nuo Produktų pristatymo datos.
 5. Pardavėjas įsipareigoja laiku suteikti įsigytas Paslaugas ir Produktus, vadovaudamasis su Pirkėju suderintu grafiku.
9. Apribojimai
 1. Griežtai draudžiama naudoti Parduotuvėje pateiktą informaciją kenkėjiškų programų kūrimui bei priemonėms ar veiksmams, kurie galėtų sutrikdyti Parduotuvės veikimą, jo teikiamų Paslaugų tiekimą, ar kitaip kenktų Parduotuvės reputacijai bei jos Pirkėjams.
 2. Visos Parduotuvėje pateiktos vizualinės medžiagos autorines teises saugo šalies, kurioje įregistruota įmonė, įstatymai.
10. Baigiamosios nuostatos
 1. Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami Parduotuvės kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.
 2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktais.
 3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma šalies, kurioje registruota įmonė, teisė.
 4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami šalies, kurioje registruota įmonė, įstatymų nustatyta tvarka.

 

Kontaktai pasiteiravimui ir Pirkėjų aptarnavimui:

VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“

Turgaus g. 22–8, LT-91249, Klaipėda

Įmonės kodas: 141910112, PVM kodas: LT419101113

Tel.: 8 46 400 303, suvenyrai@jurossvente.lt

Privatumo nustatymai
Jūsų lankymosi mūsų svetainėje metu, svetainė gali kaupti naršymo duomenis, dažniausiai slapukų forma. Čia galite keisti privatumo nustatymus.
Turėkite omeny, jog bet kokie pakeitimai gali turėti didelės įtakos svetainės atvaizdavimui ir taip patirsite nepilnavertį naršymą.